ข่าวสารประชาสัมพันธ์ :

งานเปิดศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน มฉก. TCHIC@มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โซนโรบินสัน ชั้น 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ภายในงานท่านจะได้ร่วมสนุกกับการเลือกจัดชุดชาสมุนไพรจีนตามสภาพร่างกายและความต้องการของท่าน เพื่อดูแลสุขภาพและช่วยเสริมการรักษาโรคและอาการต่างๆ...

อ่านต่อ >>

ชาสมุนไพร D.I.Y (2)

ชาสมุนไพร DIY ภายในงานของศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน มฉก. เป็นชุดชาสมุนไพรจีนตามสภาพร่างกายและความต้องการของท่าน เพื่อดูแลสุขภาพและช่วยเสริมการรักษาโรคและอาการต่างๆ อาทิ ชาลดไขมันและน้ำตาลในเลือด ชาบำรุงสายตา ชาเสริมกำลัง ชาคลายเครียด

อ่านต่อ >>

ชาสมุนไพร D.I.Y

ชาสมุนไพร DIY ภายในงานของศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน มฉก. เป็นชุดชาสมุนไพรจีนตามสภาพร่างกายและความต้องการของท่าน เพื่อดูแลสุขภาพและช่วยเสริมการรักษาโรคและอาการต่างๆ อาทิ ชาลดไขมันและน้ำตาลในเลือด ชาบำรุงสายตา ชาเสริมกำลัง ชาคลายเครียด

อ่านต่อ >>

งานเปิดศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน มฉก. TCHIC@SEACON

ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โซนโรบินสัน ชั้น 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ภายในงานท่านจะได้ร่วมสนุกกับการเลือกจัดชุดชาสมุนไพรจีนตามสภาพร่างกายและความต้องการของท่าน เพื่อดูแลสุขภาพและช่วยเสริมการรักษาโรคและอาการต่างๆ...

อ่านต่อ >>

ข้อมูลสมุนไพรน่าสนใจ

กระวานไทย

ชื่อเครื่องยา (ไทย) กระวานไทย ชื่อเครื่องยา (จีน) คือ โต้วโค่ว(豆蔻 Dòu kòu)ชื่อเครื่องยา (อังกฤษ) Amomi Fructus Rotundus

อ่านต่อ >>

กระเจี๊ยบแดง

ชื่อเครื่องยา (ไทย) กระเจี๊ยบแดง | ชื่อเครื่องยา (จีน) เหมยกุยเฉีย(玫瑰茄 Méi Gui Qié)| ชื่อเครื่องยา (อังกฤษ) Roselle calyx | ชื่อพืช (ไทย) กระเจี๊ยบแดง | ชื่อพืช (จีน) เหมยกุยเฉีย(玫瑰茄 Méi Gui Qié) | ชื่อพืช (อังกฤษ) Roselle

อ่านต่อ >>

ดอกคำฝอย

ชื่อเครื่องยา (ไทย) ดอกคำฝอย | ชื่อเครื่องยา (จีน) หงฮฺวา(红花 Hóng Huā)| ชื่อเครื่องยา (อังกฤษ) Carthami Flos | ชื่อพืช (ไทย) คำฝอย | ชื่อพืช (จีน) หงฮฺวา(红花 Hóng Huā)| ชื่อพืช (อังกฤษ) Safflower

อ่านต่อ >>

ข่า (เหง้า)

ชื่อเครื่องยา (ไทย) ข่า (เหง้า) | ชื่อเครื่องยา (จีน) ต้าเกาเหลียงเจียง(大高良姜)|ชื่อเครื่องยา (อังกฤษ) Alpinia galanga rhizoma | ชื่อพืช (ไทย) ข่า | ชื่อพืช (จีน) ต้าเกาเหลียงเจียง(大高良姜 Dà Gāo Liáng Jiāng)| ชื่อพืช (อังกฤษ) Galangal

อ่านต่อ >>

ใบสนหางสิงห์

ชื่อเครื่องยา (ไทย) ใบสนหางสิงห์ | ชื่อเครื่องยา (จีน) เช่อป่ายเย่(侧柏叶 Cè bǎi yè)| ชื่อเครื่องยา (อังกฤษ) Platycladi Cacumen | ชื่อพืช (ไทย) สนหางสิงห์ | ชื่อพืช (จีน) เช่อป่าย(侧柏 Cè bǎi) | ชื่อพืช (อังกฤษ) Oriental arborvitae

อ่านต่อ >>

กานพลู

ชื่อเครื่องยา (ไทย) กานพลู | ชื่อเครื่องยา (จีน) ติงเซียง(丁香 Dīng Xiāng)| ชื่อเครื่องยา (อังกฤษ) Clove | ชื่อพืช (ไทย) กานพลู | ชื่อพืช (จีน) ติงเซียง(丁香 Dīng Xiāng) | ชื่อพืช (อังกฤษ) Clove

อ่านต่อ >>

ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถนนเทพรัตน กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-713-8100, 0-2312-6300 ต่อ 1711-1718
โทรสาร 0-2312-6237, 0-2312-6412

Views: 396